הסוף לחשבוניות פקטיביות❗

לאחר אינסוף דחיות הצעת החוק לתיקון חוק מע"מ, אישרה ועדת הכספים של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית הוראת שעה לתיקון חוק מע"מ בנושא הקצאת מספרי חשבוניות לעוסקים ("מודל חשבוניות ישראל"). מטרת החוק היא להקשות על הנפקת חשבוניות מס פיקטיביות בלתי חוקיות, המהוות מקור מרכזי להון שחור בישראל – תופעה נרחבת של ניכוי מע"מ בחשבוניות שהוצאו לא […]