הסוף לחשבוניות פקטיביות❗

תוכן עניינים

לאחר אינסוף דחיות הצעת החוק לתיקון חוק מע"מ, אישרה ועדת הכספים של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית הוראת שעה לתיקון חוק מע"מ בנושא הקצאת מספרי חשבוניות לעוסקים ("מודל חשבוניות ישראל").

מטרת החוק היא להקשות על הנפקת חשבוניות מס פיקטיביות בלתי חוקיות, המהוות מקור מרכזי להון שחור בישראל – תופעה נרחבת של ניכוי מע"מ בחשבוניות שהוצאו לא כדין❌.

על מנת להתמודד עם התופעה מוצע שכדי להוציא חשבונית מס ללקוח בגין עסקה, יווצר קשר עם רשות המיסים באמצעות מערכת מקוונת שדרכה כל עוסק יגיש בקשה לקבלת מספר שיוקצה במיוחד לחשבונית מס מסוימת, כדי שיהיה אישור שהחשבונית המס הוצאה כדין.

המודל יחייב כל עסק לקבל מספר סידורי ייחודי מרשויות מע"מ עבור כל חשבונית מס העולה על 25,000 ש"ח, והלקוח לא יהיה זכאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבונית ללא מספר סידורי זה⛔.

בנוסף, רשויות המע"מ פיתחו מודל מבוסס בינה מלאכותית לאיתור מפיצים של חשבוניות לא חוקיות . במקביל יוקם מרכז בקרה דיגיטלי שייתן מענה לכל עסקה שתזוהה כחשודה, בזמן אמת🕵️‍♂️.

אמנם מבחינה לאומית זהו צהלך חשוב אך קיימים חדדות כבדים בקרב בעלי העסקים שהשיטה עלולה ליצור בירקרטיות קשות שעלולות לפגוע במהלך העסקים התקין…

אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות של יישום התקנות, ולעדכן אתכם בזמן אמת.

יפעה פויכטונגר רו"ח
מומחית בהגדלת הנטו בעסק 🎖️