הסודות לחסכון במס באפס מאמץ – חלק ב

תוכן עניינים

הסודות לחסכון במס הכנסה

 

את המס – כידוע, אנחנו משלמים על הרווחים, (שהם בעצם הכנסות פחות הוצאות).
ככל שנדווח על יותר הוצאות מוכרות (כחוק!!) – נשלם פחות מיסים – על אותן הכנסות! 

היום נדבר על הוצאות שכירות והוצאות בגין בית המגורים:

✅ הוצאות בגין המבנה

זוהי הוצאה משמעותית של עסקים רבים. במקרה משרד או חנות, ההכרה בהוצאות יחסית פשוטה. הסיפור מורכב יותר בעבודה מהבית. במקרה זה ניתן לומר "ביתי = משרדי". אפשר לטעון שחדר העבודה נחשב כמשרד לכל דבר ועניין וממילא ניתן לדרוש חלק יחסי מהוצאות הבית ביחס השטח של חדר העבודה לכלל הבית. לדוגמה, דירה בת 4 חדרים, ואחד מהם משמש אתכם לעבודה ניתן לדרוש 25% מהוצאות הבית (1/4). (חובה להתייעץ עם רו"ח שלכם לגבי האחוז היחסי כיון שיש לכך השלכות רבות).

הוצאות בית המוכרות לצרכי מס הכנסה

 

✅ ארנונה

חלק יחסי מתשלום הארנונה מוכר כהוצאה בעסק.

✅ ביטוחים

ביטוח שקשור לדירה כגון ביטוח תכולה, ביטוח צד ג, ביטוח מבנה וכו' יוכר לפי החלק יחסי.

✅ חשמל

ניתן להכיר כהוצאה חלק יחסי מתשלום החשמל.

✅ טלפון

ההוצאה תוכר במלואה אם משמש את העסק.

✅ אינטרנט, פקס או מחשב

ההוצאה תותר במלואה.

✅ ועד בית

ניתן להכיר כהוצאה חלק יחסי מתשלום דמי ועד בית.

✅ ניקיון ואחזקה

הוצאות שהוצאה בגין ניקיון ואחזקה יוכרו ע"פ החלק היחסי של חדר העבודה. במידה ואתם מחזיקים בעוזרת בית, ההוצאה תוכר רק במקרים מאד מסויימים – יש להתייעץ עם רו"ח שלכם.

✅ במידה והדירה בבעלותכם ואתם משלמים משכנתא

ניתן לדרוש חלק יחסי מהוצאות הריבית בגין המשכנתא.

✅ הוצאות שכר דירה (דמי שכירות)

כדי שדמי השכירות יחשבו כהוצאה מוכרת, המשכיר צריך לשלם מס הכנסה מלא על הכנסות אלו ולהוציא על כך חשבונית מס!!! ברוב המקרים, דמי השכירות פטורים אצל המשכיר או שהוא משלם מס חלקי, ולכן לא יוכרו ❗ גם במידה והמשכיר נותן לכם חשבונית מס, יש צורך לקבל ממנו פטור מיוחד על ניכוי במקור משכ"ד למגורים – שבד"כ לא קיים.

לכן נאמר באופן כמעט גורף, שדמי שכירות על דירת מגורים – לא יוכרו – בניגוד כאמור לדמי שכירות על משרד.

יש לכם תחושת בטן ורוצים לוודא האם גם אתם יכולים לשלם פחות מס?

יפעה פויכטונגר רו"ח
מומחית בהגדלת הנטו בעסק 🎖️