לשלם פחות מס לשנת 2024

לשלם פחות מיסים בשנת 2024 -איך זה אפשרי❓ עקב עליית המדד בשנה החולפת (ינואר 2023 ינואר 2024) רשות המיסים עדכנה את מדרגות המס, שווי נקודות הזכות ופרמטרים נוספים המשפיעים על המיסוי שלכם. להלן המדרגות המעודכנות לשנת 2024 (הכנסה חודשית): * עד סכום של 7,010 שקל שיעור המס יעמוד על 10%. * מ 7,010 עד 10,060 […]

דוחות אישיים

עוסק פטור, עוסק מורשה, בעלי מניות ואף שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות, נדרשים גם הם להעביר בסוף כל שנה דו"ח כספי מסכם לרשויות המס. דו"ח זה סוקר את כלל ההתנהלות הכספית (הכנסותיו והוצאותיו) של החייב בהגשת הדו"ח וקובע את רף המיסוי הסופי עבורו. אף כי אין חובה להגיש דו"חות אלו באמצעות רואה […]