שירותי המשרד

ראיית חשבון ויעוץ

 • הכנת דוחות שנתיים ומאזנים לחברות, עמותות, אגודות ועצמאים
 • הפחתת תשלום המס למינימום, באמצעות תכנוני מס במסגרת החוק
 • בקורת דוחות כספיים לחברות, אגודות ומלכ”רים.
 • תכנון מס אמצע וטרום סוף שנה, כדי להימנע מ”הפתעות”.
 • תכנון יחסי הגומלין בין בעלי המניות לחברה לחיסכון מס מקסימאלי
 • הכנת הצהרת הון, תוך בדיקת הפרשי ההון למניעת “הפתעות”.
 • שליחת חוזרים מקצועיים על בסיס חודשי, לעדכונים וחידושים בחוקים רלוונטיים
 • טיפול בנושאים השוטפים מול רשויות המס השונות: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי.

הנהלת חשבונות

 • ביצוע הנהלת חשבונות לחברות ועצמאים (כפולה וחד-צידית
 • מעקב צמוד על הנהלת החשבונות, לגבי השלכות המס והקטנת מקדמות
 • קשר שוטף במהלך השנה עם רשויות המס, לטיפול בכל בעיה שמתעוררת
 • הכנת דוחות רווח והפסד חודשיים/רבעוניים, לפי דרישה
 • הכנת משכורות לחברות ועצמאים כולל טפול בנלוות לשכר
 • פתיחת תיקים במס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי
 • שרותי חשבות שכר
 • עיבוד והפקת תלושי שכר.
 • יעוץ בדיני עבודה והסכמי עבודה
 • טיפול בפרישת עובדים ופיצויי פיטורין
 • יעוץ פנסיוני מקיף לניצול מרבי של הטבות המס עבור העובד, המעביד ובעל השליטה