לשלם פחות מס לשנת 2024

תוכן עניינים

לשלם פחות מיסים בשנת 2024 -איך זה אפשרי❓

עקב עליית המדד בשנה החולפת (ינואר 2023 ינואר 2024)
רשות המיסים עדכנה את מדרגות המס, שווי נקודות הזכות
ופרמטרים נוספים המשפיעים על המיסוי שלכם.

להלן המדרגות המעודכנות לשנת 2024 (הכנסה חודשית):

* עד סכום של 7,010 שקל שיעור המס יעמוד על 10%.
* מ 7,010 עד 10,060 ₪ המס עולה ל-14%.
* מ10,060 שקל עד 16,150 ₪ שיעור המס הוא 20%
* מ-16,150 שקל עד 22,440 ₪ תשלמו על המדרגה 31%,
* מ-22,440 שקל עד 46,690 ₪ שיעור המס הוא 35%
* על כל שקל נוסף מעל 46,690 ₪- תשלמו 47%

בנוסף, נקודת זיכוי במס עודכנה לסכום של 242 ₪ בחודש.

תקרת פטור ממס בגין הכנסות משכר דירה
עודכנה לסכום של 5,654 ₪.
כמו כן התעדכנו גם מדרגות זקיפת שווי שימוש ברכב,
והורחבו הטבות המס לישוב נוספים עקב המלחמה.

הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה
החל משנת המס 2024 תובא בחישוב המס נקודת זיכוי נוספת להורה (גם אב) בעבור כל ילד
שבשנת המס מלאו לו 13 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים.

זיכוי תרומות בתלוש השכר

שכירים רבים תורמים תרומות ולא מודעים לעובדה שניתן לפנות למעסיק בבקשה שחשב/ת השכר יחשב לו את הזיכוי בגין תרומות לפי סעיף 46
תקרת הזיכוי בתלוש הוגדלה עד לסכום מרבי של 25,000 ₪ לתורם.

למה מה שכתבנו כל כך חשוב ❓
כי כל ההתייקרויות האחרונות שגרמו לעליית המדד
גרמו לעדכון מדרגות המס, ולכן נשלם פחות מיסים על ההכנסות בשנת 2024

רוצים לתכנן את השנה להגדיל הכנסות ולהקטין הוצאות מיסים ?
דברו איתי ואשמח לכוונן אתכם ליעד 💥

יפעה פויכטונגר רו"ח
הגדלת הנטו שלך,
זו המומחיות שלי