היערכות לסוף 2018 חלק א'- בדיקת חבות מס הכנסה וביטוח לאומי מומלץ לבדוק את חבות מס הכנסה וביטוח לאומי על הרווח הצפוי בשנת 2018, כדי לדעת את גובה המס הצפוי לתשלום (או להחזר). יש להתאים את שיעור המקדמות לפי החבות או החזר המס הצפוי, כדי למנוע הפרשים מיותרים בשומה… לחץ להמשך..

היערכות לסוף 2018 חלק ב'- בדיקת גובה מחזור הכנסות כחלק מהבדיקות והפעולות שכדאי לעשות לקראת סוף שנת הכספים, יש לשים לב למחזור ההכנסות. אמנם חבות המס והביטוח הלאומי מחושבת לפי הרווח (הכנסות פחות הוצאות) של העסק, אך גם… לחץ להמשך..

היערכות לסוף 2018 חלק ג'-חובה להפריש לפנסיה לעובד חדש שיש לו כבר קופה ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בנושא פנסיה חובה לשכירים (משנת 2008), מחייב מעסיק להפריש לעובדיו החל מהחודש השביעי לעבודתם אצלו, אם לא היה לעובד ביטוח פנסיוני בתוקף במועד תחילת העבודה… לחץ להמשך..