פורשים משירות בטחוני?!

הוא נכנס אלי למשרד בצעד בטוח.   כבר לפי ההליכה ידעתי שהוא היה מפקד בכיר בגוף בטחוני.   "אני פורש מצה"ל אחרי שנות שירות רבות, אבל החיים עוד לפני.   בצבא הייתי בשיא שלי!  ידעתי בדיוק מה אני עושה ומה צריך לעשות כדי להגיע לאן שאני רוצה, הייתי מוצלח ומוערך, היה לי את המקום שלי. […]