הצהרות הון

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל לרשויות המס על נכסיו והתחייבויותיו לרבות דירות, כלי רכב, ירושות, תכניות חיסכון, תכולת הבית ותכשיטים, זכויות בנכסים, משכנתאות, הלוואות וחובות אחרים. הצהרת שכזו יש למלא במידה והתקבלה דרישה מאת רשות המיסים. לרוב, נדרשים להגישה מי שחייבים בהגשת דו"ח שנתי, דהיינו עצמאים (עוסק מורשה / עוסק פטור), בעלי חברות […]

הלוואה בערבות מדינה

עסקים רבים אינם מודעים לאפשרות של קבלת הלוואה עסקית בערבות המדינה. הלוואה זו מיועדת הן לעסקים בהקמה והן לעסקים קיימים הזקוקים לשיפור תזרים המזומנים, השקעות בעסק והון חוזר. בהלוואה מסוג זה נדרש בעל העסק להעמיד בטחונות בגובה של עד 25% מסכום ההלוואה המבוקש בעוד המדינה ערבה ליתר הסכום, דהיינו ל-75% מגובה ההלוואה. על מנת לקבל […]

החזרי מס

החזרי מס העובדות מראות כי כמעט כל אדם, בין אם שכיר, עצמאי או בעל חברה, משלם למס ההכנסה, בשלב כזה או אחר, יותר מאשר הוא נדרש על פי חוק. על פי ההערכות, שמונה מבין עשרה שכירים זכאים להחזר מס של 7,000 ש"ח בממוצע. הבעיה העיקרית היא שרבים לא מודעים לכסף המגיע להם מלכתחילה או שאינם […]

דוחות אישיים

עוסק פטור, עוסק מורשה, בעלי מניות ואף שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות, נדרשים גם הם להעביר בסוף כל שנה דו"ח כספי מסכם לרשויות המס. דו"ח זה סוקר את כלל ההתנהלות הכספית (הכנסותיו והוצאותיו) של החייב בהגשת הדו"ח וקובע את רף המיסוי הסופי עבורו. אף כי אין חובה להגיש דו"חות אלו באמצעות רואה […]

ייצוג מול רשויות המס

עם הצטרפות אל ציבור לקוחותינו, משרדנו יקבל על עצמו את ייצוג הלקוח למול מס הכנסה, משרדי מע"מ והמוסד לביטוח הלאומי ויטפל בצורה מקיפה בכל נקודות ההשקה למול רשויות אלו. כך, כלל המכתבים / הודעות / התראות / הרשאות / עיקולים והוראות אחרות הנשלחים מעת לעת מרשויות אלו יתקבלו ישירות במשרדנו ויאפשרו לנו להגיב עליהם בצורה […]

בקרות שכר ומשכורות

הכנת תלושי שכר לעובדים דורשת היכרות מעמיקה עם דיני עבודה ומעקב צמוד אחר השינויים בהם. כך, גובה התשלום לעובד מורכב מרכיבי שכר רבים ובהם שעות עבודתו / צורת העסקתו, ותק, דמי הבראה, חופשות, ימי מחלה, חגים, פיצויי פיטורים הנצברים לאורך תקופת העסקתו, תשלומי ביטוח לאומי ועוד עלויות מעביד וזכויות סוציאליות אחרות להן זכאי העובד. תשלום […]