סיוע לעסקים מבצע חרבות ברזל – חלק 1 –
עסקים עד 300 אש"ח

תוכן עניינים

אושר סופית גם בכנסת ואף שופר מתווה סיוע לעסקים בעקבות מלחמת חרבות ברזל 🆘

כזכור לפני כשבוע וחצי אושר בממשלה מתווה פיצויים כמענה לעסקים בכל הארץ בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל.
בסוף השבוע האחרון (ביום חמישי בלילה) המתווה אושר בכנסת ואף שופר.
המתווה כולל מענק המשכיות עסקית לעסקים בכל רחבי הארץ, וכן שורת הקלות במתווה החל"ת.

✅ מענק המשכיות עסקית

על פי המתווה שאושר, המדינה תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם בשנת 2022 הוא 12 אלף ש״ח עד 400 מיליון ש״ח (במתווה הקודם דובר על פיצוי רק החל ממחזור של 18 אלף ש"ח)
וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023.

✅ עסקים שהחלו את פעילותם לאחר ה-2 בספטמבר 2022.

תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש אוגוסט 2023.
כמו כן תינתן אפשרות לבעלי עסקים שעובדים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף +30, תינתן האפשרות לקבל פיצוי על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר או דצמבר 2023
כלומר חודש אחד קדימה.

✅ עוסקים פטורים
גם עוסקים פטורים יוכלו לקבל פיצוי כמפורט להלן, אך ידרשו לציין מחזור הכנסות ספציפי בחודש אוקטובר /נבמבר 2023 ביחס לחודש אוקטובר/ נובמבר 2022 בכדי לבחון האם חלה ירידה
וכמובן לדווח כנדרש את מחזור הכנסותיהם השנתי לשנת 2022 לשלטונות מע"מ.

החקיקה אמנם אושרה אך עדיין לא נפתח האתר של רשות המיסים לדרישת הפיצויים .האתר יפתח בקרוב.

הפיצוי מפלה ינתן לשתי קבוצות עסקים על פי המתווה הבא:

1️⃣ עסקים שמחזור ההכנסות שלהם הוא 12,000 ש"ח – 300,000 ש"ח בשנה:

עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית בסכום קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק
לפי הפירוט בטבלה המצורפת כאן

שלכם ולמענכם🌹
יפעה פויכטונגר רו"ח
מומחית בהגדלת הנטו בעסק 

יפעה פויכטונגר רו"ח
מומחית בהגדלת הנטו בעסק 🎖️