הרשימה שתעשה לך סדר לקראת סיום שנת הכספים 2023

תוכן עניינים

תום שנת המס הגיע. להלן רשימה של דברים חשובים שיש לעשות על מנת לעמוד ברישות החוק 

✅ יש לרשום את מספר הק"מ ביום 31.12.2023

בכל אחד מכלי הרכב המשמשים את העסק.

✅ מומלץ להפקיד ביום 31/12/2023 את כל היתרה

של המזומנים והשיקים שאינם דחויים
הנמצאת בקופת העסק אשר ניתנת להפקדה
ולקבל מהבנק אישור מתאים.

✅ יש לבצע ספירת המזומנים שבקופה שלא הופקדו

בתום יום העבודה האחרון, לרבות קופה קטנה.

✅ במידה ולקוחות שילמו לכם בשיקים דחויים

יש להכין רשימה אשר תפרט את הפרטים הבאים:
סכום השיק, מועד הפרעון, פרטי חשבון הבנק, ומס' השיק

✅ אם יש לכם מלאי יש צורך בביצוע ולאחר מכן לעדכן ברשימה את מחירי העלות של כל פריט (רצוי באקסל)

מאחלים לכם סוף שנת כספים מוצלחת וברכות לשנה העסקית החדשה 

יפעה פויכטונגר רו"ח
מומחית בהגדלת הנטו בעסק 🎖️