הרשימה שתעשה לך סדר לקראת סיום שנת הכספים 2023

תוכן עניינים

תום שנת המס הגיע. להלן רשימה של דברים חשובים שיש לעשות על מנת לעמוד ברישות החוק 

✅ יש לרשום את מספר הק"מ ביום 31.12.2023

בכל אחד מכלי הרכב המשמשים את העסק.

✅ מומלץ להפקיד ביום 31/12/2023 את כל היתרה

של המזומנים והשיקים שאינם דחויים
הנמצאת בקופת העסק אשר ניתנת להפקדה
ולקבל מהבנק אישור מתאים.

✅ יש לבצע ספירת המזומנים שבקופה שלא הופקדו

בתום יום העבודה האחרון, לרבות קופה קטנה.

✅ במידה ולקוחות שילמו לכם בשיקים דחויים

יש להכין רשימה אשר תפרט את הפרטים הבאים:
סכום השיק, מועד הפרעון, פרטי חשבון הבנק, ומס' השיק

✅ אם יש לכם מלאי יש צורך בביצוע ולאחר מכן לעדכן ברשימה את מחירי העלות של כל פריט (רצוי באקסל)

מאחלים לכם סוף שנת כספים מוצלחת וברכות לשנה העסקית החדשה