הצהרות הון

תוכן עניינים

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל לרשויות המס על נכסיו והתחייבויותיו לרבות דירות, כלי רכב, ירושות, תכניות חיסכון, תכולת הבית ותכשיטים, זכויות בנכסים, משכנתאות, הלוואות וחובות אחרים.

הצהרת שכזו יש למלא במידה והתקבלה דרישה מאת רשות המיסים.

לרוב, נדרשים להגישה מי שחייבים בהגשת דו"ח שנתי, דהיינו עצמאים (עוסק מורשה / עוסק פטור), בעלי חברות (בעלי מניות) ואף שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות. לאחר הגשת הצהרת הון אחת ידרש המצהיר להמשיך ולהגיש הצהרה נוספת כל כמה שנים – דבר שמאפשר לרשויות לעקוב אחר נכסיו ולבחון האם חל גידול כלשהו בהם מבלי שדווחו הכנסות כנגדם.

למשרדנו נסיון רב בעריכת והכנת הצהרות הון הן עבור עצמאיים ובעלי חברות והן עבור שכירים ונשמח לעמוד לרשותכם לשם מתן ייעוץ באשר להשלכותיה של הצהרת הון שכזו.