הנהלת חשבונות

תוכן עניינים

הנהלת חשבונות המתבצעת בצורה מדוקדקת וקפדנית מאפשרת נראות טובה יותר למצבו הכלכלי של העסק, תורמת להבנת כלל מאפייניו הכספיים ויכולה להביא לחסכון משמעותי בתשלומי המיסים.

קיימות שתי שיטות של הנהלת חשבונות (המחוייבות על פי התקנות) השונות ביעודן זו מזו:

1.הנהלת חשבונות חד צידית – מיועדת לבעלי עסקים עצמאיים, דהיינו עוסק מורשה ועוסק פטור.
הנהלת חשבונות שכזו כוללת רק את רישום ההכנסות וההוצאות של העסק.

2.הנהלת חשבונות דו-צידית / כפולה – מיועדת לחברות. הנהלת חשבונות זו כוללת רישום הכנסות, הוצאות, נכסים והתחייבויותיו של העסק.

משרד רואי החשבון פויכטונגר מספק שירותי הנהלת חשבונות לכלל סוגי העסקים וישמח לעמוד לשרותכם לשם מתן דו"חות פנימיים באשר להתנהלות העסק או מענה על שאילתות שונות באשר לחשבונותיו.

יפעה פויכטונגר רו"ח
מומחית בהגדלת הנטו בעסק 🎖️