בקרות שכר ומשכורות

תוכן עניינים

הכנת תלושי שכר לעובדים דורשת היכרות מעמיקה עם דיני עבודה ומעקב צמוד אחר השינויים בהם.

כך, גובה התשלום לעובד מורכב מרכיבי שכר רבים ובהם שעות עבודתו / צורת העסקתו, ותק, דמי הבראה, חופשות, ימי מחלה, חגים, פיצויי פיטורים הנצברים לאורך תקופת העסקתו, תשלומי ביטוח לאומי ועוד עלויות מעביד וזכויות סוציאליות אחרות להן זכאי העובד.

תשלום שכר נכון לעובד הכרחי על פי חוק ומונע טענות משפטיות עתידיות כנגד המעסיק, אשר יש עלולות להביא לנזקים כלכליים משמעותיים עבורו.

משרד רואי החשבון פויכטונגר מתמחה בהכנת תלושי שכר ובביצוע בקרות שכר. למשרדנו נסיון עשיר בביצוע שלבי הביקורת השונים מתחילתם ועד סופם וכן בעריכת דו"חות כספיים שנתיים והגשתם לרשויות המס.