ביקורת דוחות כספיים

תוכן עניינים

בסופה של כל שנה נדרשות חברות להעביר דו"חות כספיים לרשויות המס הסוקרים את את המצב הכספי של החברה ואת תוצאות פעולותיה.

ביקורת דו"חות כספיים הוא הליך מורכב, אשר יכול להמשך מספר ימים ואף מספר חודשים, תלוי בגודל החברה. על מנת להשלימו נדרש רואה החשבון לבנות את תוכנית הביקורת, לבצע אותה תוך דגימת מסמכים רבים, לנתח את הנתונים השונים ולוודא התאמה ביניהם וכן לוודא כי כלל הדרישות החוקיות קויימו במלואן. בסוף התהליך נותן רואה החשבון את חוות דעתו הסופית על הדו"ח ומעבירו לרשויות המס כנדרש.

יפעה פויכטונגר רו"ח
מומחית בהגדלת הנטו בעסק 🎖️