אושר סיוע מענק חרבות ברזל לעסקים עם מחזור מעל 300,000 ש"ח

תוכן עניינים

מענקים לעסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300,000 ש"ח – 400 מיליון ש"ח בשנה:

עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7–22 אחוז
בהתאם לאחוז הפגיעה במחזור העסקים
➕ ובנוסף להחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, בהתאם לנוסחה המצורפת

✨ דוגמא להמחשה
ניקח לדוגמא עסק שמרכיב התשומות שלו (כלומר מעמ תשומות כפי שדווח למע"מ ) הוא בסך של 12000 ש"ח לשנה
כלומר 1000 ש"ח לחודש
על פי החישוב לעסק זה ישנן הוצאות של 5880 ש"ח בחודש בקירוב
במידה והעסק נפגע בין 25% ל 40% הוא יקבל 7% מסכום של 5882 ש"ח כלומר 412 ש"ח
ואם נפגע בין 40.1%-60% יקבל 11% כלומר 647 ש"ח

📌 בנוסף העסק יקבל גם את הוצאות השכר החודשיות שלו (בחודש הפיצוי) נניח 10000 ש"ח
✖ אחוז הפגיעה כלומר נניח 25% 🟰 2500 ש"ח
✖ 75%
1875🟰 ש"ח

💰 סך הכל מענק לעסק שבדוגמא יהיה :
1875+412= 2287 ש"ח לחודש

💡 כך יוצא שבמידה והעסק הוא עסק שאינו מעסיק עובדים בכלל או שמעסיק מעט עובדים הפיצוי יהיה נמוך מאד ❗

תקרות הפיצויים 💰
הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 אלף – 100 מיליון ש"ח – יהיו כפופים לתקרה של 600 אלף ש"ח.
לעסקים עם מחזור של 100 – 300 מיליון ש"ח
תקרה זו תעלה בהדרגה עד לרמה של 1.2 מיליון ש"ח.
הפיצויים לעסקים עם מחזור עסקאות של 300 – 400 מיליון ש"ח יהיו כפופים לתקרה של 1.2 מיליון ש"ח.

מועדים 📆
רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת.
תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023
וניהול פנקסים כדין.

נמשיך לעדכן אתכם כאשר מתווה הפיצויים יאושר טכנית גם על ידי הכנסת וכן את ההנחיות המדוייקות איך לדרוש את הפיצויים.

שלכם ולמענכם❣
יפעה פויכטונגר רו"ח
ויועצת עסקית פיננסית
מומחית בהגדלת הנטו בעסק🥇

יפעה פויכטונגר רו"ח
מומחית בהגדלת הנטו בעסק 🎖️